นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling 3 สายทาง ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ;
เวลา 14.00 น. งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทาง ก่อนลงงาน Pavement in-place Recycling ณ ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า ม.12,
เวลา 15.45 น. งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)และบดทับแล้ว ณ ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง ม.9,
เวลา 16.30 น. ตรวจสอบก่อนส่งมอบงานก่อสร้างฯและงานปลูกต้นไม้ Bullung Color Stress ณ ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง (ช่วงหนองแวง-ดอนตำแย) บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 63 เวลา 10:01 น. โดย ทต.บัลลังก์