นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจปริมาณน้ำในแหล่งน้ำระบบพวงเพื่อการอุปโภคบริโภค และติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุ ตรวจ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม  2563 เวลา 17.00 บน. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจปริมาณน้ำในแหล่งน้ำระบบพวงเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 และติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุ ตรวจ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 63 เวลา 9:55 น. โดย ทต.บัลลังก์