นายกเทศมนตรตำบลบัลลังก์ และข้าราชการเทศบาลฯ เป็นผูแทน อปท.พื้นที่อำเภอโนนไทย ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

           วันนี้(ศุกร์ ที่ 18 มี.ค.65) เวลา09.00น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรตำบลบัลลังก์ และข้าราชการเทศบาลฯ เป็นผูแทน อปท.พื้นที่อำเภอโนนไทย ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวีรีย์  รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เวลา10.30 น. ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่2 จังหวัดนครราชสีมา และยุติธรรมพบประชาชนณ ตลาดเทิดไท(ตาลคู่)ถ.มิตรภาพ ตำบลสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 มี.ค. 65 เวลา 10:06 น. โดย ทต.บัลลังก์