นายกอบชัย บุญอรนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาให้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ เข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ

  วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ มอบสิ่งของให้ผู้กักตัวครบ 14 วัน 2 ราย ณ ศูนย์กักกันฯ ศพด. หมู่ 4
          เวลา 10.30 น.  นายกอบชัย บุญอรนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาให้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ เข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 11.30 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาให้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะเข้าพบเพื่อรายงานการเสนอโครงการงบประมาณฯ ปี 66 ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ ศาลากลางจังหวัดฯ
          เวลา 13.30 น. ต้อนรับและมอบสิ่งของให้ผู้เข้ากักตัว ณ ศูนย์กักกันฯ กศน. หมู่ 8
          เวลา 14.00,15.00 น. ต้อนรับและมอบสิ่งของให้ผู้เข้ากักตัว ณ ศูนย์กักกันฯ ศพด. หมู่ 4
          เวลา 17.00 น. ตรวจสถานการณ์น้ำและการประกอบประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง หมู่ 4
          เวลา 19.00 น. ตรวจการวางถึงบิ๊กแบ๊ก เพื่อเบี่ยงทางน้ำป้องกันไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ณ คลองชลประทานฯ ฝั่งขวา หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ย. 64 เวลา 9:27 น. โดย ทต.บัลลังก์