ทต.บัลลังก์ บูรณาการร่วมกับ คป.ชป.นม. ในการปิดกั้นทางน้ำพร้อมปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรชั่วคราว

           วันนี้ 22 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. ทต.บัลลังก์ บูรณาการร่วมกับ คป.ชป.นม. ในการปิดกั้นทางน้ำพร้อมปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3 สายทาง ดังนี้
1. สายใต้ทำนบ ณ หน้า ร.ร.บ้านกระดาน หมู่ 6
2. สายบ้านครูตา บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1
3. สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา- บ้านสระขุด ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19 (พรุ่งนี้ดำเนินการการต่อ) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ต.ค. 64 เวลา 14:40 น. โดย ทต.บัลลังก์