ต้อนรับ พลตรีชลิต  บรรจงปรุ ผบ.มทบ.21 และคณะ ติดตามและรับทราบสถานการณ์น้ำ

          วันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยนายสมนึก ภู่มะลัง กำนันฯ, ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.โนนไทย, สวป.สภ.โนนไทย ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาประชาชนรวมกลุ่มเล่นน้ำบริเวณถนนใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์
เวลา 09.30 น.  นายกเทศมนตรีฯ ได้นำรถแมคโค ขยายทางน้ำลงห้วยลำเชียงไกร ให้กว้างขึ้น เพื่อลดระดับไม่ให้ท่วมขังและไหลผ่านถนนใต้ทำนบอ่างฯ (ชป.นม.อนุญาต)
เวลา 10.30 น.  นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกำนัน,ป.ฝ่ายความมั่นคงฯ,สภ.โนนไทย,ปภ.จว.นม. และ ชป.นม. ร่วมบรรจุถุงบิ๊กแบ๊ก เพื่อทำแนวป้องกันน้ำไม่ให้เอ่อล้นท่วมถนนใต้ทำนบฯ และเตรียมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ณ พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำฯ
เวลา 13.00 น.  ต้อนรับ พลตรีชลิต  บรรจงปรุ ผบ.มทบ.21 และคณะ ติดตามและรับทราบสถานการณ์น้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร,กำนัน,ผกก.สภ.โนนไทย,ผบ.ช.พัน 3, สัสดี,วศ.ชป.นม. และ หน.สบ.4 ชป.นม. ร่วมต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำฯ
เวลา 17.00 น. ร่วมกับ ชป.นม. ทำการปิดทางเข้า-ออกสายถนนใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ และถนนสายทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.ย. 64 เวลา 9:32 น. โดย ทต.บัลลังก์