ต้อนรับท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานการประชุมร่วมกับท่าน สจ.สุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ สจ.โนนไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ/งบประมาณพัฒนาพื้นที่อำเภอโนนไทย

          วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567   ต้อนรับท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานการประชุมร่วมกับท่าน สจ.สุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ สจ.โนนไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ/งบประมาณพัฒนาพื้นที่อำเภอโนนไทยทุกมิติ  และกรุณาผลักดันงบ  57,925,000 บาท  เต็มที่เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวฯ  ณ  เทศบาลตําบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 10:06 น. โดย ทต.บัลลังก์