จบด้วยดี…ชลประทานอนุญาตให้ ทต.บัลลังก์ ขยายสะพานได้แล้ว

ข่าว ณ วันที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 14:38 น. โดย ทต.บัลลังก์