ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ย. 57 เวลา 7:59 น. โดย