คำสั่ง เรื่องนายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน วันที่ 19 มีนาคม 2562

ข่าว ณ วันที่ 19 มี.ค. 62 เวลา 11:06 น. โดย ทต.บัลลังก์