คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ข่าว ณ วันที่ 08 ส.ค. 62 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์