คณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนำน้ำดื่มและสิ่งของให้แก่ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงฯ ตำบลบลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 02 ส.ค. 64 เวลา 14:15 น. โดย ทต.บัลลังก์