ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าว ณ วันที่ 06 ม.ค. 65 เวลา 15:31 น. โดย ทต.บัลลังก์