ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าว ณ วันที่ 06 ม.ค. 65 เวลา 15:23 น. โดย ทต.บัลลังก์