ขยายความกว้างของสะพาน ข้างละ ๒.0๐ เมตร ความยาว 6.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 25 ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตข้ามทางน้้าชลประทาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 65 เวลา 11:24 น. โดย ทต.บัลลังก์