กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 440 ต้น ตามโครงการ Bullung Color Street เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ และพี่น้องประชาชนบ้านเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 440 ต้น ตามโครงการ Bullung Color Street เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ยาว 2.2 กม. บ้านเมืองเก่า ม.12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 14:40 น. โดย ทต.บัลลังก์