กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 21:13 น. โดย ทต.บัลลังก์