การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบัลลังก์ ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบัลลังก์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 67 เวลา 10:40 น. โดย ทต.บัลลังก์