การปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564)

ข่าว ณ วันที่ 01 ธ.ค. 64 เวลา 10:44 น. โดย ทต.บัลลังก์