การปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ จำนวน 6 แห่ง (ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565)

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 10:49 น. โดย ทต.บัลลังก์