การปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ จำนวน 6 แห่ง (ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565)

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 65 เวลา 10:48 น. โดย ทต.บัลลังก์