การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (นำร่อง) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๖๗

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 15:30 น. โดย ทต.บัลลังก์