การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปรายเดิม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 13:55 น. โดย ทต.บัลลังก์