การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565

             วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.พ. 65 เวลา 14:03 น. โดย ทต.บัลลังก์