การดำเนินกิจกรรมโครงการเผชิญการระบาดของ COVID -19

จากสถานการณ์กรระบาดของไวรัสโควิค 19 เป็นโรคร้ายแรง ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทยซึ่งเป็นการระบาดหลายประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านคูเมือง ม.3 และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการ เผชิญการระบาดของ โควิค -19 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 โดยมีนางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ เป็นประธานในการเปิดงาน

ข่าว ณ วันที่ 09 เม.ย. 64 เวลา 11:28 น. โดย ทต.บัลลังก์