การขายซากครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 14:17 น. โดย ทต.บัลลังก์