ขนาดและที่ตั้ง

    เทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 54,046 ไร่ หรือ 85.346 ตารางกิโลเมตร ขนาดของพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอำเภอโนนไทย โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

2. อาณาเขต
    ตำบลบัลลังก์มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
    - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
    - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
    - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
    - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านนอก ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลหนองบัวละคร
และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology