ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ.ศ.2560
 - มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ.ศ.2560
 - รายงานการเงินประจำปี 2561 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 - กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology