ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
 - รายงานผลการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology