ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเทศบาลตำบลบัลลังก์ ปีงบประมาณ 2562
 - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานแสดงสถานะการเงิน และงบอื่น ๆ และจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานการเงินประจำปี 2562 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology