ดำเนินกิจกรรม "5 ส.สู้โควิด " ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาดถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง

 วันพุธที่ 20 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้

             1.) ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.กุดเวียน ม.4

             2.) นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ และผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้ง ประชาชน บ.บัลลังก์ ม.11 ดำเนินกิจกรรม "5 ส.สู้โควิด " ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาดถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง ระหว่าง กม.0+000-กม.3+680 บ.บัลลังก์ ม.11 ตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นคคราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 20-05-2020 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology