นายกเทศมนตรี มอบภารกิจชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรม ดังนี้

             1.) ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.กุดเวียน ม.4

             2.) ดำเนินกิจกรรม "5 ส.สู้โควิด " ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ดังนี้ 

                   2.1 ปลูกต้นราชพฤกษ์ และต้นเหลืองปรีดียาธร ทดแทนที่ชำรุด ระหว่าง กม.5+700 -กม.12+600 ม.8,15,11 และ ม.4

                   2.2 เก็บกิ่งไม้ ขยะ และหญ้า ระหว่าง กม.11+350-กม.12+223 ม.4

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2020 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology