นายกเทศมนตรี มอบหมายภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ฉีดพ่นหมอกควัน ตัดกิ่งไม้/ตัดหญ้า กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรม ดังนี้

             1.) ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 

             2.) ตัดแต่งกิ่งไม้ป้องกันความเสียหายจากลมกระโชกแรง และอุบัติเหตุ ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8

             3.) ดำเนินกิจกรรม "5 ส.สู้โควิด " ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะและตัดหญ้า  ระหว่าง กม.9+350-กม.10+200 ม.15,11 ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

อัพเดทเมื่อ : 14-05-2020 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology