นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.บัลลังก์ ติดตามเร่งรัดผลการดำนินงานและกำกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ

วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.บัลลังก์ ติดตามเร่งรัดผลการดำนินงานและกำกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแผนการส่งมอบหน้ากากอนามัย,เจลและการประชาสัมพันธ์โดยเร็วอย่างทั่วถึง ณ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 25-03-2020 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology