นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.ม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.ม, ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   เนินงาม จนท.ศูนย์บริหารจัดการน้ำ กอ.รมน.ภาค 2, ร้อยตรีสุวัฒน์ คำดี นายทหารฝ่าย ยย.ทภ.2 และคณะทำงานในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีกลุ่มเกษตกรร่วมต้อนรับทั้ง 22 กลุ่ม ในพื้นที่ ม.8, ม.10, ม.11 และ ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 05-02-2020 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology