นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจการติดตั้งเครื่องและสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกัก (ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจาก ทต.สระพระ) เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง

วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจการติดตั้งเครื่องและสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกัก (ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจาก ทต.สระพระ) เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ณ สระวัดกระดาน ม.6, เวลา 14.00 น. ตรวจงานขุดลอกแหล่งน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หนองผักกะเฉด บ.คูเมือง ม.3 และเวลา 18.00 น. ประชุมเกษตรกรโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหางานก่อสร้างที่ล่าช้า ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 20-12-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology