นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการโคเนื้อสร้างชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  2562 เวลา 13.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการโคเนื้อสร้างชาติ (ตำบลปศุสัตว์)ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างชาติ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีผู้นำ เกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฯ และกำนันตำบลบัลลังก์ กล่าวพบปะและปิดการประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 19-12-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology