นายกเทศมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุน้ำลำเชียงไกร งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง และปรับภูมิทัศน์

วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562  เวลา 14.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ(รอบอ่างเก็บน้ำฯ) งป.62 สำหรับงานก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ (ปตร.) ขุดลอกลำห้วย พร้อมดาดคลองคอนกรีต และ สถานที่ขุดแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบฯ (งป.63) ดังนี้

          1. กม.3+210 งาน ปตร.บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

          2. กม.6+150 งานแก้มลิง บ.เขื่อน, กม.8+985 งาน ปตร.บ.บึงบัวทอง, กม.10+700 งานดาดคอนกรีต และ กม.12+170 งานแก้มลิง บ.พุดซา ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด

          3. กม.14+825 งาน ปตร.บ.คลองแค ต.โนนเมือง อ.ด่านขุนทด

          และเวลา 16.30 น. ตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ งานขุดกัดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดฯ ณ กม.1+500 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ก่อนลงงานซ่อมสร้างและปลูกต้นไม้ฯ ถนนสายกกไข่เน่าฯ ณ กม.3+470 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 23-08-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology