นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ (เนินดินสูงบังทัศนวิสัยสายตา/ ได้แจ้งผู้ประกอบการแก้ไขแล้ว) ณ กม.ที่ 3+325 บ.กระดาน, ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำฯ) งป.62  สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและงานขุดลอกลำห้วยดังนี้                 

1.) ปตร.บ.กระดาน ณ บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย, 2.) ปตร.บ.บึงบัวทอง ต.หนองบัวละคร และ 3.) ปตร.บ.คลองแคเหนือ ต.โนนเมือง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 08-08-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology