นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจ/ติดตามงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจ/ติดตามงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงพื้นที่ 54 ไร่ และวางแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการผันน้ำเข้าสู่บึงฯสำหรับการอุปโภคบริโภค และสำรวจแหล่งนำ้สำรองกรณีแหล่งน้ำหลักไม่เพียงพอ ตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 1; พัฒนาแหล่งน้ำ, ด้านที่ 4; พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านที่ 7 ; การท่องเที่ยว  ณ บึงหนองแวง,ลำห้วยลำเชียงไกร บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 07-08-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology