นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินฯ ณ ห้อง ประชุม(1) ทต.บัลลังก์, เวลา 14.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ 54 ไร่ ณ บึงหนองแวง พร้อมกับตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ฯ (บ.หนองแวง-บ.หนองเขวา) ณ บ.หนองแวง ม.2 และในเวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำฯ ณ พื้นที่ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology