นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้า รพ.สต.สระตะเฆ่ เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเด็กแรกเกิดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ และคณะ ร่วมกับ รพ.สต.สระตะเฆ่ พร้อมด้วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเด็กแรกเกิดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ บ.หนองแวง ม.2, เวลา 14.30 น.ตรวจความก้าวหน้างานเสริมทำนบดิน ณ กม.ที่ 1+029, งานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยฯ ณ กม.ที่ 0+475 และงานก่อสร้างถนนลาดยางฯ Double Bituminous Surface Treatment ณ กม. 0+520 ท้ายทำนบฯ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 13-05-2019 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology