นายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระสุทัศน์ กะตะปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพคงคา ร่วมเป็นวิทยากรฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. ร่วมตรวจแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.,ผอ.กองช่างฯ ร่วมตรวจสอบและวางแผนฯ ณ พื้นที่สาธารณะ(ป่าโจด) บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 06-07-2018 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology