นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วงขยายผิวจราจร กว้าง 15.50 ม.

วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2561 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วงขยายผิวจราจร กว้าง 15.50 ม. ในงานขุดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density ณ กม.ที่ 13+500, งานขุดพื้นทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  (ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภทหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3.5% โดยน้ำหนัก(20 กก./ตรม.)) ณ กม.ที่ 12+980 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 05-07-2018 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology