นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปี 2561

วันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมอบรม  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปี 2561 โดยวันที่ 27 มิ.ย.61 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ได้กรุณาเข้าร่วมเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนงาน/โครงการฯ สำหรับพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 26-06-2018 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology